Представници Епархије на полагању заклетве у ваљевској касарни